Program 2021

Lite information om kommande aktiviterter

  • 26 augusti. Årsmöte kl 19:00 Naturum
  • 13 oktober. Fotograf Mattias Bokinge visar bilder och berättar om skyddad natur i våra trakter