Styrelse 2021

Styrelsen för 2020 består av:

Anders Hansson, postmottagare och kontaktperson. 070 2339246, paula.anders@telia.com

Linda Nilsson, sekreterare. 070 2347233, lindaihyltan@hotmail.com

Erén Albinsson, kassör. 076 8636150, albinssoneren@gmail.com

Dan Nordlander, ledamot. 076 8187149

Bo Ramnemo, ledamot. 076 8077259, bo.ramnemo@telia.com

Klas-Göran Park, ledamot. 070 5691286, klasgoranpark@gmail.com

Anna Karin Ramnemo, 072 5415228, annram595@gmail.com