Jätteträd

Vid inventeringen av jätteträd i Gnosjö kommun som avslutades 2008 hittades hela 225 jätteträd. Dessa träd presenteras i Naturskyddsföreningens broschyr Jätteträd och andra stora träd i Gnosjö kommun. 

15 av dessa jätteträd kan du läsa kortfattat om i denna PDF-fil: Trad