Klockgentiana

Klockgentiana

Klockgentiana

Naturskyddsföreningen, SNF i Gnosjö har under september månad 2013 inventerat några lokaler/bestånd av Klockgentiana i kommunen.

Klockgentiana (Gentiana pneumonanthe) är en hotad art som har minskat i landet men även på flera håll i Europa. Arten har klassats som Sårbar av den svenska rödlistan och ett åtgärdsprogram för klockgentiana och alkonblåvinge är framtaget av Naturvårdsverket.” Källa: LST F-län.

Vid Hären som är kommunens största sjö finns Klockgentiana både vid den norra sidan i strandområdet i anslutning till campingplatsen ”Välorna” samt vid den södra strandkanten av sjön, nära Härryd.

Det finns även mindre bestånd vid norra delen av Gnosjön/kyrksjön, i närhet till parkeringsplatsen för husbilar och Hyltens industrimuseum.

Resultat antal funna exemplar:

Plats Antal

Välorna 121 st

Härryd 123 st (varav 10 st vita)

Gnosjön 6 st

Totalt 250 st

Läs mer på:

http://www.artfakta.se/SpeciesFact.aspx?TaxonId=1885

 

http://www2.naturskyddsforeningen.se/kretsar-lan/skane/svedala/rara-arter-i-svedala/flora/klockgentiana/