Årsberättelse 2020

Årsberättelse för Naturskyddsföreningen I Gnosjö 2020
Gnosjökretsen hade 2020 totalt 197 medlemmar, varav 120 var fullbetalande och 77 familjemedlemmar.
Detta innebär en minskning sedan tidigare år, framförallt när det gäller familjemedlemmar.
Årsmöte hölls den 12 mars i Naturum, Store Mosse. Knappt 20 medlemmar slöt upp och deltog i
årsmötesförhandlingarna. Efter avslutade förhandlingar serverades serverades kaffe och semla varefter
Håkan Hallander visade bilder och berättade om natur och fauna i Serengeti nationalpark och sina besök
i området. Håkan berättade med stort engagemang och hans fördrag uppskattades mycket.
Det gånga året har i stor omfattning präglats av coronapandemin. Samtliga aktiviteter som styrelsen
planerat för året blev inställda. Även mycket av det sedvanliga styrelsearbetet har legat nere. Styrelsen
har under året haft tre styrelsemöten. Styrelseärenden har alltså huvudsakligen skett via mailkontakt.
Styrelsen har fortsatt arbetet för att förhindra exploateringen av strandområdet vid Vik. Kretsen har
beviljats ytterligare ett ekonomiskt anslag från riksföreningen för detta arbete. Vidare har styrelsen även
2020 genomfört den årliga inventeringen av klockgentianor i Gnosjö. Styrelsen har också slagit
ängsmarker tillhörande Inga Haglund. Dessutom har två av styrelsemedlemmarna infångat och flyttat en
huggorm från en tomt.
Gnosjökretsen var representerad på länsstämman den 21 november.