Program 2023

 • Torsdag 16/3
  Årsmöte. Naturum kl 19:00
 • Söndag 30/4
  Valborgsmässofirande på Töllstorp. Föreningen kommer att anordna en tipspromenad med naturfrågor. Priser till vinnarna kommer att delas ut.
 • Lördag 6/5
  Vårutfärd till Taberg. Samling kl 09:00 vid Gnosjö station för samåkning till Taberg. Föredrar du att åka direkt så möts vi vid gruvan kl 10:15. Från gruvan vandrar vi upp till toppen, studerar Tabergs unika geologi och gruvhistoria och spanar efter sandödla som är målet för dagen. Om vädret är på vår sida så bör vi ha goda chanser att se Sveriges vackraste och mest sällsynta ödla. Att chansen finns att möta detta trevliga djur beror på att Taberg troligen är Sveriges bästa sandödlelokal. Medtag eget fika.
 • Söndag 21/5
  Följ med på en utflykt till Linneryds ålderdomliga odlingslandskap. Vi tas emot av gårdens ägare och brukare Roland Svensson, som guidar oss i odlingslandskapet och bland gårdens byggnader. Ta med eget fika. Linneryd har artrika betesmarker och slåtterängar. Genom utflykten uppmärksammar vi också den internationella FN-dagen Biologiska mångfaldens dag som infaller dagen därpå, 22 maj. Vi samlas på parkeringsplatsen kl 09:10 vid stationen Gnosjö för samåkning . Ett samarrangemang med Naturskyddsföreningrna i Värnamo och i Vaggeryd.
 • Måndag 5/6
  Naturnatta. Vi tillbringar sommarnatten i Store mosse nationalpark med att invänta gryningen och uppleva den uppvaknande naturen. Samling vid Gnosjö station kl 22:10 eller vid Lövö kl 23:00. Medtag fika.
 • Onsdag 18/10
  Fotograf Mattias Bokinge håller en bildvisning på temat ”Skyddad natur i Småland” Platsen är Naturum, Store Mosse kl 18:00. Arrangemanget sker i samarbete med kretsarna i Värnamo och Vaggeryd
 • Tisdag 7/11
  Börje Gunnevik har under många år spårat och spanat efter utter. Han har anlitats som expert av myndigheter när det gäller skydd av utter, inventeringsarbete och juridiska frågor. Vidare har Börje medverkat i Sveriges Radios program ”Naturmorgon i P1” samt vid flera tillfällen intervjuats av Sveriges Radio Jönköping och svarat på frågor om uttrar. Börje Gunnevik berättar om sitt arbete med uttrar och visar bilder. Vi träffas kl 18:00 i Naturum, Store mosse.